SERVEIS

Cartera de serveis

La Unitat d'Investigació Clínica de la Fundació Hospital General Universitari de València (UIC-FHGUV) ofereix els serveis següents: 

 • Extracció, processament i enviament nacional i internacional de mostres de laboratori.
 • Programació i gestió de visites segons protocols establits pels assaigs clínics.
 • Departament de Gestió de Dades.
 • Departament de Biomètria o Estadística.
 • Comptabilitat de fàrmacs
 • Departament d'Anàlisi farmacocinètica.
 • Redacció de projectes.
 • Departament de Garantia de Qualitat.
 • Sala magatzem de preparació de medicació.
 • Arxiu propi.

Assessorament científic

La Unitat d'Investigació Clínica de la Fundació Hospital General Universitari de València (UIC-FHGUV) ofereix l'assessorament següent:

 • Disseny i avaluació de protocols.
 • Assessorament en requisits legals.
 • Suport en la presentació de projectes.
 • Monitorització d'estudis.
 • Informes d'expert.
 • Anàlisis estadístiques.
 • Estudis farmacogenètics.
 • Estudis d'eficàcia de resposta al tractament.
 • Estudi de genètica de poblacions.
 • Avaluació de protocols.

Línies d'investigació pròpies

La Unitat d'Investigació Clínica de la Fundació Hospital General Universitari de València (UIC-FHGUV) ofereix l'assessorament següent:

 • Farmacogenètica i farmacogenòmica.
 • Departament d'anàlisi farmacocinètica.

Control de qualitat

El funcionament d'aquesta unitat segueix les Normes de Bona Pràctica Clínica i uns Procediments Normalitzats de Treball específicament per aquesta.