PRESENTACIÓ

La Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter científic, el principal objectiu de la qual és promoure, impulsar i desenvolupar la investigació científica, sanitària i biomèdica. La Fundació gestiona la investigació biomèdica del Consorci Hospital General Universitari de València i el seu Departament de Salut. Des de la seua creació, el 1999, ha anat creixent en activitat investigadora alhora que ha ampliat les seues instal·lacions i el seu equipament tecnològic. Disposa de laboratoris i estabulari amb la tecnologia necessària per a donar suport a projectes d'investigació de màxima rellevància i fomentar noves fórmules amb què millorar els processos mèdics i quirúrgics.

A més dels laboratoris de la Unitat d'Investigació Translacional, disposa d'una Unitat d'Investigació Clínica, un nou Centre de Simulació Clínica per a l'entrenament dels professionals i un nou laboratori de Dermocosmètica.

 

Unitat d'Investigació Translacional

Permet corroborar les evidències clíniques mitjançant tècniques bàsiques. Aquesta Unitat obri una nova aplicació de la investigació en biologia molecular i genètica bàsica. L'aplicació real dels últims coneixements sobre biologia molecular en la pràctica clínica ha de ser compresa com una nova forma d'investigació que s'ha anomenat translacional, ja que el seu objectiu és traslladar el descobriment fet al laboratori a la clínica per al diagnòstic, tractament, pronòstic o prevenció de les malalties que afecten l'ésser humà:

Unitat de Teràpia Cel·lular

Proveïda de laboratoris diversos dedicats al cultiu, al creixement i a la diferenciació de diversos tipus cel·lulars amb fins terapèutics. La creació en aquesta unitat d'una sala blanca destinada a la manipulació dels diversos tipus cel·lulars permet poder estudiar en detall processos específics de senyalització, proliferació i diferenciació cel·lular per a determinades patologies, com també l'efecte de determinats fàrmacs mitjançant la realització d'experiments in vitro. La instal·lació disposa d'un sistema de bioseguretat, que permetrà assaigs clínics de teràpia cel·lular en pacients, i oferirà la possibilitat d'una aplicació clínica directa en patologies tan comunes com la diabetis, malalties cardiovasculars o neurodegeneratives. Aquesta unitat disposa d'infraestructura composta per:

 • Una sala blanca de categoria A, que també està preparada per a actuar com a sala de bioseguretat amb la classificació de P3.
 • Una sala blanca de categoria B, dotada de campana de flux laminar de categoria A.
 • Tres sales blanques de categoria C, dotades de campanes de flux laminar de categoria A.

Aquesta infraestructura està construïda d'acord amb les Normes ISO9000.

Unitat d'Investigació Clínica

Instal·lacions adequades per a la realització d'assaigs clínics amb medicaments, amb una plantilla de personal que té el nivell d'entrenament apropiat i experiència prèvia en estudis en humans. Aproxima les necessitats tant dels investigadors independents com de la indústria farmacèutica a les capacitats del CHGUV, afavoreix la cooperació i desenvolupa mecanismes que acceleren la transferència a l'àmbit clínic de les innovacions farmacològiques. Cartera de serveis:

 • Extracció, processament i enviament nacional i internacional de mostres de laboratori.
 • Programació i gestió de visites segons protocols establits pels assaigs clínics.
 • Departament de Gestió de Dades.
 • Departament de Biomètria o Estadística.
 • Comptabilitat de fàrmacs.
 • Departament d'Anàlisi farmacocinètica.
 • Redacció de projectes.
 • Departament de Garantia de Qualitat.
 • Sala magatzem de preparació de medicació.
 • Arxiu propi.
 • Assessorament científic.

El funcionament d'aquesta Unitat segueix les Normes de Bona Pràctica Clínica i uns procediments de treball normalitzats específicament per ella.