MISSIÓ I VALORS

Missió

  • Promoure, potenciar i fomentar la investigació en el departament València - Hospital General.
  • Estructurar la investigació i proveir de recursos.
  • Facilitar, aconseguir i gestionar el finançament.
  • Difondre els resultats científics.

Valors

  • La docència i la investigació són parts inseparables de l'assistència.
  • Compliment de les recomanacions ètiques de la institució.
  • Compromesos amb els objectius de l'hospital.
  • Adaptabilitat per a la innovació.
  • Cerca de la millora de la qualitat en investigació.
  • Relaciones amb diverses institucions i grups d'investigació.