LOCALITZACIÓ

Fundació Hospital General Universitari de Valencia

Av. Tres Creus, núm. 2 - Pavelló B-3 - 4a planta
46014 València
Telèfon: 963 131 800 - Extensions: 437231, 437372 y 427374
Adreça electrònica: fundacion_hgv@gva.es