SECRETARIA

La Secretaria de la Comissió d'Investigació pertany a l'àrea administrativa de la Fundació d'Investigació de l'Hospital General de València. És l'encarregada de donar suport administratiu a la Comissió i als investigadors amb la finalitat de facilitar la realització i el seguiment dels projectes d'investigació.

Personal responsable de la Secretaria del CEIC HGUV

Teresa  Moratal Hurtado
Telèfon: 963 131 800 - Extensió: 437334
Adreça electrònicacomisioninvestigacion_hgv@gva.es 

Adreça Postal

Consorci Hospital General Universitari de València
Secretaria del Comité Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)
Av. Tres Creus, núm. 2 - Pavelló B-3 - 4a planta
46014 València