PRESENTACIÓ

Les funcions de la Comissió d'Investigació Clínica són:

  • Promoure i fomentar la investigació en el CHGUV i el seu Departament de Salut.
  • Avaluar els projectes d'investigació a dur a  terme en el CHGUV i el seu Departament de Salut.
  • Avaluar els projectes d'investigació presentats per investigadors aliens al CHGUV i el seu Departament de Salut, que hagen de ser aprovats per aquesta Comissió per estar-hi implicat el Departament de Salut València-Hospital General.
  • Proposar línies d'investigació prioritàries en el CHGUV i el seu Departament de Salut.

Impulsar la difusió de les activitats d'investigació dutes a terme en el CHGUV i el seu Departament de Salut.

  • Convocar les ajudes i els premis d'investigació promoguts pel CHGUV.
  • Col·laborar de forma coordinada amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut i les diferents comissions del CHGUV. Promoure i col·laborar amb la formació continuada del personal del CHGUV.
  • Assessorar la direcció del CHGUV sobre matèries o temes relacionats amb la investigació.

 

Composició de la Comissió d'Investigació Clínica

President

José Vicente Bagán Sebastián, director d'Investigació i Docència del CHGUV

Secretària

Dolores López Alarcón, cap de secció del servei d'Anestèsia i Reanimació

Vocals

Carlos Camps Herrero, cap del servei d'Oncologia Mèdica
Goitzane Marcaida Benito, cap del servei d'Anàlisis Clíniques
Emilio López Alcina, cap del servei d'Urologia
Carlos Sánchez Juan, cap de la Unitat d'Endocrinologia i Nutrició
Miguel García del Toro, cap de la Unitat de Malalties Infeccioses
Rafael Paya Serrano, metge adjunt del servei de Cardiologia
Empar Lurbe Ferrer, cap del servei de Pediatria
Miguel Armengot Carceller, metge adjunt del servei d'Otorinolaringologia
Ana Mireia Martí Monrós, supervisora del servei de Nefrologia
José Luis Sánchez Carazo, metge adjunt del servei de Dermatologia
Francisco Ridocci Soriano, metge adjunt del servei de Cardiologia
Amparo Esteban Reboll, directora d'Atenció Primària
Amparo Muñoz Izquierdo, infermera de la Unitat d'Endocrinologia i Nutrició

 

Composició del Comité Científic

President

José Vicente Granen

Secretari

Miguel García del Toro

Vocals

Carlos Camps Herrero
Empar Lurbe Ferrer
Ricardo Guijarro Jorge
Elena Rubio Gomis
Amparo Muñoz Izquierdo