El Centre de Simulació Clínica de l'Hospital General Universitari de València va començar la seua activitat l'any 2014. La seua missió fonamental és proporcionar als alumnes de grau i residents (pregrau i postgrau) i als professionals del centre i de fora del departament una formació pràctica estandarditzada d'avantguarda en un entorn controlat i segur per a millorar la capacitació mèdica.

Proporciona un entrenament en situacions clíniques poc habituals, permet la realització de procediments en escenaris que recreen situacions crítiques reals, alhora que reforça el treball en equip i l'autoaprenentatge.

El Centre disposa de 34 models de simulació diferents, mecànics i electrònics, que permeten recrear més d'un centenar de patologies i situacions crítiques. Així doncs, permet la ressuscitació cardiopulmonar amb maniquins de lactant, xiquet i adult amb desfibril·lador. Tècniques mèdiques i quirúrgiques com nucs, sutures, accés a vies, traqueotomies, entubaments, etc.

El Centre de Simulació disposa de dues plantes:

  •  Planta baixa (420 m2): amb una aula doble polivalent i la sala d'actes (dotada amb tecnologia que permet connectar amb l'Edifici Quirúrgic per a interactuar i veure la cirurgia que s'està fent en temps real).

  • Planta primera (391 m2): amb una aula d'informàtica dotada amb 24 ordinadors amb carros portables i 3 aules:

    • Aula de simulació mèdica.
    • Aula de simulació ecogràfica.
    • Aula de simulació quirúrgica (integra els models de cirurgia de l'Escola Europea d'Endoscòpia Ginecològica). Té connexió en directe amb l'Edifici Quirúrgic.