SECRETARIA

La Secretaria del Comité Ètic d'Investigació Clínica pertany a l'Àrea Administrativa d'Investigació de la Fundació Hospital General de València. És l'encarregada de donar suport tècnic i administratiu al Comité, als investigadors i als promotors d'assaigs clínics, i la seua finalitat és donar suport i promocionar els assaigs clínics en l'Hospital, com també facilitar la realització i el seguiment dels estudis.

Personal responsable de la Secretaria del CEIC HGUV

Sra. Teresa Moratal Hurtado
Telèfon: 963 131 800 - Extensió: 437334
Adreça electrònica: ceicvalencia_hgv@gva.es

Adreça postal

Consorci Hospital General Universitari de València
Secretaria del Comité Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)
Av. Tres Creus, núm. 2 - Pavelló B-3 - 4a planta
46014 València