ESTABULARI

Estabulari de la Fundació Investigació Hospital General està inscrit com a centre usuari d'animals d'experimentació del Servei d'Innovació i Tecnologia ramadera de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana. Els animals provenen generalment de centres de cria i subministrament oficials i compleixen en tot moment la normativa espanyola i europea FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) pel que fa a l'estat sanitari; són animals SPF (Specific-pathogen-free), animals lliures de patògens principals. Ofereix a tots els usuaris la infraestructura i els mitjans necessaris per al desenvolupament de la part experimental amb animals en els projectes d'investigació que així ho requerisquen:

 • Estabulació i producció d'animals d'experimentació en condicions adequades segons la normativa vigent referent a benestar i salut animal.
 • Assessorament de protocols de treball amb animals: inoculació, presa de mostres; extracció de sang, òrgans etc., cirurgies experimentals i eutanàsia dels animals.
 • Comité ètic d'experimentació animal (CEEA).
 • Controls sanitaris dels animals estabulats.

EQUIPAMENT:

ZONA D'ESTABULACIÓ

 • Racks amb gàbies convencionals.
 • Racks ventilats, gàbies amb ventilació individual, aire impulsat a través de filtres HEPA, i en condicions mediambientals controlades (temperatura, humitat relativa).

EQUIP ALBIRA SPECT/CT PER A INVESTIGACIÓ PRECLÍNICA AMB ANIMALS XICOTETS, sistema que permet analitzar, a nivell metabòlic, fluctuacions en traçadors com la glucosa i en substàncies com la timidina que actuen com a indicadors de proliferació cel·lular en animals d'experimentació in vivo.

De les diverses tecnologies que hi ha al mercat per a aquest tipus d'estudis, la més prometedora per qüestions de sensibilitat i versatilitat és la Tomografia per Emissió Simple de Fotons (SPECT), que acoblada a un aparell de Tomografia Axial Computeritzada (CT) integra el sistema Albira SPECT-CT objecte de la present petició. Aquest sistema està dissenyat per l'empresa Oncovisión, atés que té patentada la tecnologia de vidres continus necessària per al seu funcionament. La part SPECT està composta per unes quantes cambres formades per vidres centellejadors i un fotomultiplicador que transforma la llum emesa per aquests vidres en polsos elèctrics. El CT està format per un emissor de Raigs-X i un detector bidimensional.

QUIRÒFAN. Disposa d'un ampli i complet equipament experimental:

 • Dues lupes de microcirurgia
 • Ventilador mecànic per a ratolins
 • Circuit anestèsic
 • Amplificador amb gravadora plana de gràfics
 • Sistema de regulació de temperatura dels animals postoperatori
 • Analitzador de CO2

ZONA DE LLAVAT I ESTERILITZACIÓ. Amb material necessari per a aquesta activitat.

AVANTSALA DE PROCEDIMENTS. Amb tot el material a disposició per a la realització de qualsevol manipulació amb els animals d'experimentació.

MAGATZEM. Per a l'emmagatzematge del llit i el pinso dels animals, com també de tot el vestuari d'usar i tirar dels usuaris.

 

DOCUMENTACIÓ

 Solicitud de autorización personal para el acceso al animalario

 Solicitud de estabulación de animales de experimentación

 Protocolos CEEA

 Normativa vigente

 Animalario Fundación Investigación Hospital General

 Decreto 13/2007, de 26 de enero, del Consell, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos en la Comunitat